Advies

Gevraagd en ongevraagd advies

Voor directies, bestuurders, management

Wat kan ik als directie doen aan een veilig werkklimaat?
Er zijn meerdere wegen te bewandelen, maar een belangrijke is: dat je de weg in ieder geval ziet. Advies hiervoor geef ik op verzoek, maar ook ongevraagd advies op basis van wat ik observeer en analyseer in het bedrijf maken hier onderdeel vanuit. Dit kan bijvoorbeeld in de jaarrapportage of in een persoonlijk gesprek. Het liefst voer ik gesprekken in de natuur, al wandelend en in alle rust. Dat geeft ruimte om ook de aanpak en oplossingen te bespreken. Preventie en vroege signalering is mijn focus en drijfveer om een bedrijf te helpen in het goed presteren en in het bieden van een veilige werkomgeving.

Advies
Reflectron Vertrouwensmens

Vertrouwensmens

Klankbordsessies in een groep of individueel

Voor leiders: directies, bestuurders, management

Zorg ik goed voor mijn medewerkers? Hebben tegenvallende resultaten een relatie met het werkklimaat? Wat moet ik doen met mijn vermoeden van fraude? Het zijn situaties waar je als leider behoorlijk van wakker kunt liggen. Wat moet ik in hemelsnaam doen? denk je dan wellicht.

Voor jou kan ik als vertrouwensmens fungeren. Door jou te helpen met het onderzoeken van jouw morele kompas of die van jouw directieleden. In een gesprek werk ik als klankbord en geef ik richting en advies over beleid, gedragscode en de meldingsprocedure. Met passende deskundigen die mijn advies kunnen uitvoeren als optie. Zodat jouw bedrijf op koers blijft. Ik geloof in preventie en schade voorkomen of minimaliseren. Vroegtijdig ingeschakeld worden is dan het beste. Bij twijfel is overleg mogelijk: bij voorkeur tijdens een gesprek, wandelend in de natuur. De natuur laat zien dat er volop mogelijkheden zijn. Zo krijg je weer grip op het vraagstuk morele kompas.

Integriteitszaken

Ondersteuning bij integriteitszaken

Voor interne vertrouwenspersonen & voor directies

Met je handen in het haar omdat je een melding krijgt of getuige bent van machtsmisbruik, fraude, overtreding van (EU-)regels of procedures of een gedragscode? Soms is actief melding maken aan het Huis voor Klokkenluiders verplicht. Met mij als vertrouwenspersoon kun je de zaak toetsen voordat je wel of niet gaat melden. Dat geeft helderheid en duidelijkheid, zodat je weet wat je het beste kunt doen. Voor vertrouwenspersonen een must, voor directies prettig. De zaak of melding overnemen of de directie adviseren is ook een mogelijke ondersteuning. Zijn er strafrechtelijke zaken? Dan ben ik verplicht om daarin actie te ondernemen. Natuurlijk stel ik je daarvan op de hoogte.

Een lastige kwestie is de ‘roze boorden diefstal’: kleine zaken die wel onregelmatigheden in de cultuur aangeven. ‘Roze boorden diefstal’ detecteer ik graag voordat het groter en problematischer wordt. Voorkomen is nog altijd beter dan genezen. In een persoonlijk gesprek overleggen we wat we samen kunnen doen en wie wat doet. In alle veiligheid en vertrouwelijkheid.

Integriteitszaken

Ondersteuning

Ondersteuning, begeleiding en advies

Voor interne vertrouwenspersonen

Ben jij enthousiast bezig als intern vertrouwenspersoon?
Geweldig dat jij je hiervoor inzet. Echter kun je zelf ook voor dilemma’s komen te staan. Een situatie kan te zwaar zijn om te verwerken. Soms zijn zaken lastig omdat je naast vertrouwenspersoon ook medewerker van de organisatie bent. Het kan ook gebeuren dat het over iemand gaat die als collega dichtbij je staat of bij het management is betrokken, waardoor je in een moeilijke situatie terechtkomt. Vanuit mijn positie als extern LVV-registervertrouwenspersoon help ik jou te bepalen of het verstandig is de zaak te doen. Of je ermee door moet gaan en of je de juiste persoon bent om de melder te ondersteunen. Samen kunnen we ook besluiten dat ik de situatie overneem. In een persoonlijk gesprek bepalen we samen hoe we dat aanpakken.

Ondersteuning
Inspiratie

Inspiratie

Inspiratie, informatie en voorlichting

Voor medewerkers

Hoe weet je nu wat kan en wat niet kan?
Iedereen binnen een organisatie heeft te maken met omgangsvormen en dilemma’s. Deze veranderen in de loop van de tijd. Wat vroeger normaal was, is dat nu niet meer en andersom. Ik geef informatie en voorlichting over omgangsvormen, dilemma’s en integriteit. In een voorlichtingsbijeenkomst vertel ik wat de LVV-registervertrouwenspersoon doet en waar ongewenste omgangsvormen en integriteit over gaan. Met bijvoorbeeld het Dilemma-spel deel ik inspiratie. Dit spel biedt iedereen de kans om kennis te maken met wat er kan zijn en wat je als collega daarvan vindt. Zodat er meer inzicht ontstaat in wat wél en wat niet kan.

Opvang

Opvang, begeleiding en advies

Voor melders

Zit je met zaken? Of zie je dat er iets niet pluis is in jouw organisatie?

Schakel een vertrouwenspersoon in. Bij mij kun je jouw verhaal kwijt en is je verhaal veilig. Ook al denk je: ‘Dat kan niet!’ Doe het dan toch. Neem je die stap bij mij, dan gaan we de natuur in en voeren we onze gesprekken in de openlucht. Wandelen we buiten. Veilig, vertrouwd en ondersteunend. Want de natuur erbij betrekken helpt altijd.

In een eerste gesprek brengen we de situatie in kaart en daarna help ik je met oplossingen bedenken en ondersteun ik je in het realiseren van een door jou gekozen oplossing.

  1. Zaken in de omgang, communicatie of wijze van leidinggeven die jou hebben gekwetst en tot doel, of voor jou het gevolg hebben dat jij je niet veilig voelt op het werk. Het kan zijn: pesten, (seksuele) intimidatie, agressie & geweld, discriminatie maar ook cyberpesten, online intimidatie, online/openbare vernedering, uitsluiting, stalking en trolling.
  2. Misstanden, of vermoedens van misstanden, die schade doen aan de organisatie of maatschappij. Het kan zijn: diefstal, machtsmisbruik, fraude, schenden van (EU-, bedrijf-, wettelijke-) regels of gedragscode.
  1. Er zijn andere deskundigen beschikbaar voor zaken als privéproblemen, arbeidsconflicten, werkdruk, reorganisatie.
  2. Ik kan je (door)verwijzen naar mediator, politie, psycholoog, vakbond e.d.
Reflectron Opvang